წესები და პირობები

წესები და პირობები Hanukeii

 

გთხოვთ, წაიკითხეთ ეს პირობები ფრთხილად

 

ეს ზოგადი პირობები პირდაპირ აწესრიგებს ურთიერთობებს Indicom Europa 2015 sl (სავაჭრო ნიშნის მფლობელ კომპანიას შორის) Hanukeii) რეგისტრირებული ოფისით Calle ზურbano 41- ში, Bajo izquierda 28010- ში, მადრიდში და CIF ESB87341327- თან და მესამე პირებთან (შემდგომში "მომხმარებლები"), რომლებიც დარეგისტრირდნენ როგორც მომხმარებლები და / ან პროდუქციის შეძენა საიტის ონლაინ მაღაზიის საშუალებით. ოფიციალური ვებგვერდი Hanukeii (http://www.hანუკიი. ერთად", შემდგომში" მაღაზია ").

 

2. მომხმარებლის ვალდებულებები

2.1 მომხმარებელი თანახმაა, ზოგადად, გამოიყენოს მაღაზია, შეიძინოს პროდუქტი და გაითვალისწინოს მაღაზიის თითოეული სერვისი, კანონის, ზნეობის, საზოგადოებრივი წესრიგისა და ამ დებულებების შესაბამისად. ზოგადი პირობები და თქვენ ასევე უნდა თავი შეიკავოთ მათი გამოყენებისაგან ისე, რომ შეიძლება ხელი შეუშალოს, დააზიანოს ან დააზიანოს მომხმარებლების მიერ მაღაზიის ნორმალური ფუნქციონირება და სიამოვნება, ან ამან შეიძლება დააზიანოს ან დააზიანოს საქონელი და უფლებები. Hanukeiiმისი მომწოდებლები, მომხმარებლები ან, ზოგადად, ნებისმიერი მესამე მხარის წარმომადგენლები.

 

3. პროდუქტები და ფასები

3.1         Hanukeii იტოვებს უფლებას, ნებისმიერ დროს გადაწყვიტოს პროდუქტები, რომლებიც მომხმარებელს შესთავაზებს მაღაზიის საშუალებით. კერძოდ, შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს დაამატოთ ახალი პროდუქტები შეთავაზებულ ან მაღაზიაში შეტანილ პროდუქტებს, გასაგებია, რომ თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, ასეთ ახალ პროდუქტებს ექვემდებარება ამ ზოგადი პირობების დებულებები. ანალოგიურად, იგი იტოვებს უფლებას შეაჩეროს წვდომისა და გამოყენების უზრუნველყოფა ან ხელი შეუწყოს ნებისმიერ დროს და მაღაზიაში შემოთავაზებული პროდუქციის სხვადასხვა კლასის წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

 

3.2 მაღაზიაში შეტანილი პროდუქტები შეესაბამება მაქსიმალურად საიმედოდ, რასაც ვებ ჩვენების ტექნოლოგია საშუალებას აძლევს რეალურად შემოთავაზებულ პროდუქტებს. პროდუქციის მახასიათებლები და მათი ფასები გამოჩნდება მაღაზიაში. მაღაზიაში მითითებული ფასები არის ევრო და არ შეიცავს დღგ-ს, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული.

 

4. პროდუქციის გადახდის პროცედურა და ფორმა

4.1 მაქსიმუმ ოცდაოთხი (24) საათის განმავლობაში, Hanukeii მომხმარებელს ელ.ფოსტით გაუგზავნის ელ.წერილს. ნათქვამია, რომ ელ.წერილს დაავალებს შესყიდვის საცნობარო კოდს და აღწერს პროდუქტის მახასიათებლებს, მის ფასს, გადაზიდვის ხარჯებს და სხვადასხვა ვარიანტების დეტალებს, რათა პროდუქციის გადახდა განხორციელდეს Hanukeii.

 

4.2 მომხმარებელმა, რომელიც მაღაზიას ყიდულობს პროდუქტს, უნდა გადაიხადოს მაღაზიაში, კონკრეტულად მითითებულ გადახდის სისტემებში.

 

4.3         Indicom Europe 2015 sl იგი დააარქივებს ელექტრონულ დოკუმენტებს, რომლებშიც ხელშეკრულება გაფორმებულია და მომხმარებელს გაუგზავნის ასლს შესყიდვის განხორციელების შემდეგ. ხელშეკრულება დაიდება ესპანურ ენაზე.

 

4.4. შეკვეთის დადასტურება Hanukeii ეს არ არის მართებული, როგორც ინვოისი, მხოლოდ როგორც შესყიდვის მტკიცებულება. მასზე შესაბამისი ინვოისი გაიგზავნება პროდუქტთან ერთად.

 

5. მოხსნის უფლება

5.1 მომხმარებელს აქვს გაყვანის უფლება, რომლითაც მას შეუძლია დაუკავშირდეს Hanukeii ელექტრონული ფოსტით შემდეგ მისამართზე: დაუკავშირდით @ თანუკიი.com და თავი შეიკავონ შესყიდვისაგან არა უმეტეს შვიდი (7) სამუშაო დღისა, რაც ითვლება პროდუქტის მიღებიდან. პროდუქტი უნდა გაიგზავნოს სათანადოდ შევსებულ საპასუხო ფურცლებთან და მიწოდების შენიშვნის ან ინვოისის ასლთან ერთად, სათანადოდ შევსებულთან, პროდუქტის დაბრუნების პირდაპირი ღირებულების გადახდა ხდება მომხმარებელმა მყიდველმა. აღნიშნული დაბრუნება განხორციელდება ინსტრუქციის შესაბამისად, რომ Hanukeii შეატყობინეთ მომხმარებელს პასუხის გაცემის სავარჯიშოს შესახებ შეტყობინებაზე. მომხმარებელმა უნდა დააბრუნოს პროდუქტი მაქსიმუმ შვიდი (7) დღის განმავლობაში Hanukeii მიუთითეთ დაბრუნების ფორმა.

 

5.2 თანხის გატანა იწვევს გადახდილი თანხის დაბრუნებას. ამისათვის მომხმარებელმა საპასუხო ფურცელზე უნდა მიუთითოს იმ საკრედიტო ბარათის ნომერი და მფლობელი, რომელსაც აქვს Hanukeii თქვენ უნდა შეასრულოთ გადახდა. აღნიშნული გადახდის გადახდის ვადა განისაზღვრება კანონში.

 

5.3 დათხოვნის უფლება არ შეიძლება იქნეს გამოყენებული, როდესაც პროდუქტი არ დაბრუნდება თავდაპირველ შეფუთვაში და როდესაც პროდუქტი არ არის სრულყოფილ მდგომარეობაში.

 

6. მომხმარებელთა მომსახურება

6.1 ნებისმიერი ინციდენტის, პრეტენზიის ან მათი უფლებების გამოყენების შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია გაუგზავნოს ელ.წერილი მისამართზე contact @ Hanukeii. Com.

 

7. სახლის მიტანის სერვისი

7.1 მაღაზიის მეშვეობით გაყიდვების ტერიტორიული სფერო მხოლოდ ევროკავშირის ტერიტორიისთვისაა, ამიტომ მიწოდების სერვისი იქნება მხოლოდ ამ ტერიტორიისთვის. მაღაზიის საშუალებით შეძენილი პროდუქტები გადაეგზავნება მიწოდების მისამართს, რომელსაც მომხმარებელი მიუთითებს გადახდის დადასტურებისთანავე, მაქსიმალური ვადაა ოცდაათი (30) დღე დადგენილი კანონით.

 

7.2 ადგილზე მიტანის სერვისი Hanukeii იგი ხორციელდება აღიარებული პრესტიჟის სხვადასხვა ლოჯისტიკურ ოპერატორთან თანამშრომლობით. შეკვეთებს არ მოემსახურება PO Box- ები, სასტუმროები ან სხვა არა მუდმივი მისამართები.

 

7.3 გადაზიდვის ღირებულება არ შედის პროდუქტის ფასში. პროდუქტის შეძენის დროს, მომხმარებელი ინფორმირდება გადაზიდვის ზუსტი ღირებულების შესახებ.

 

8. ინტელექტუალური და ინდუსტრიული საკუთრება

8.1 მომხმარებელი აცნობიერებს, რომ მაღაზიის და თითოეული პროდუქტის ყველა ელემენტი, ინფორმაცია და მასალები, მასში არსებული ბრენდები, სტრუქტურა, მათი შინაარსის სტრუქტურა, შერჩევა, განლაგება და პრეზენტაცია და კომპიუტერული პროგრამები მათთან ურთიერთობა დაცულია ინტელექტუალური და საწარმოო საკუთრების უფლებით Hanukeii ან მესამე პირების და რომ ზოგადი პირობები მას არ მიეკუთვნება ინდუსტრიული და ინტელექტუალური საკუთრების უფლებით აღნიშნულ სხვა უფლებას, გარდა იმ სპეციფიკებზე, რომლებიც გათვალისწინებულია იმავეში.

 

8.2 თუ ავტორიზებული არ არის Hanukeii ან, როგორც ეს შეიძლება ითვალისწინებდეს მესამე პირის მფლობელის მიერ შესაბამისი უფლებების მფლობელობაში, ან თუ ეს კანონიერად არ არის ნებადართული, მომხმარებელმა არ შეიძლება მოახდინოს რეპროდუცირება, გარდაქმნა, მოდიფიცირება, დაშლა, საპირისპირო ინჟინერი, დისტრიბუცია, დაქირავება, სესხი, ხელმისაწვდომი ან ნება დართოს საზოგადოებრივი დაშვება საზოგადოებრივი კომუნიკაციის ნებისმიერი ფორმით წინა პუნქტში მითითებული რომელიმე ელემენტის საშუალებით. მომხმარებელმა უნდა გამოიყენოს მასალები, ელემენტები და ინფორმაცია, რომლითაც მას წვდება მაღაზია მხოლოდ საკუთარი საჭიროებისთვის გამოიყენებს, აიძულებს თავად არ განახორციელოს უშუალოდ ან ირიბად კომერციული ექსპლუატაცია მასალების, ელემენტებისა და ინფორმაციის საშუალებით. იგივე

 

8.3 მომხმარებელმა თავი უნდა შეიკავოს ნებისმიერი ტექნიკური საშუალების გვერდის ავლით ან მანიპულირებისგან Hanukeii ან მესამე მხარის მიერ მაღაზიაში.

 

9. მონაცემთა დაცვა

9.1. LOPD კანონის 15/99 კანონის შესაბამისად, ჩვენ გაცნობებთ, რომ თქვენი პირადი მონაცემები და სარეგისტრაციო ფორმის საშუალებით მოწოდებული სხვა ინფორმაცია, აგრეთვე განხორციელებული ოპერაციების შედეგად, შეიტანება და ინახება გადამუშავების ფაილში, რომლის საკუთრებაა Hanukeiiსანამ მისი გაუქმება არ მოითხოვება. მკურნალობა განისაზღვრება გაყიდვის განვითარებასა და შესრულებაზე, შეძენილ პროდუქტებსა და მომსახურებაზე პერსონალურად ყურადღების მიქცევაში, ასევე მისი ყურადღების გაუმჯობესებაზე, აგრეთვე საკუთარი პროდუქტებისა და მომსახურებების პოპულარიზაციასა და მესამე კომპანიებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. Hanukeii.

ანალოგიურად, თქვენ გეცოდინებათ, რომ თქვენი მონაცემები ხელმისაწვდომი კომპანიებისთვის ხელმისაწვდომი გახდება მითითებული მიზნებისათვის. Hanukeii იგი ამ მონაცემებს მაქსიმალურად კონფიდენციალურად ექცევა, როგორც იგივე და ერთადერთი მიმღები, და არც მესამე მხარისათვის დავალებებს ან კომუნიკაციებს უწევს ამ რეგლამენტებით მითითებულ მონაცემებს.

მომხმარებელი პირდაპირ ითვალისწინებს რეფერალურ მითითებას, ელექტრონული საშუალებითაც კი Hanukeii და აღნიშნული პირებისგან, კომერციული კომუნიკაციებისა და სარეკლამო შეთავაზებებისა და კონკურსების შესახებ. დიახ, მე ვეთანხმები.

 

9.2 მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს გამოიყენოს წვდომის, გასწორების, წინააღმდეგობის გაწევის ან გაუქმების უფლებები კონტაქტით Hanukeiiელექტრონული ფოსტით, რომლითაც დაუკავშირდით @ Hanukeii.com, თან ახლავს თქვენი NIF ან შემცვლელი საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის ასლი.

9.3. რეგისტრაციის ფორმით * მითითებული პასუხები სავალდებულოა. თქვენი პასუხი ხელს არ შეუშლის არჩეული პროდუქტების შეძენას.

 

10. პასორდები

10.1       Hanukeii ეს ხელს შეუწყობს პირადი პაროლების გამოყენებას იმ მომხმარებლისთვის, ვინც რეგისტრირდება როგორც ვებსაიტზე. ეს პაროლები გამოყენებული იქნება ვებსაიტის საშუალებით მიწოდებულ სერვისებზე წვდომისათვის. მომხმარებელმა უნდა შეინარჩუნოს პაროლები მისივე პასუხისმგებლობის ქვეშ, მკაცრი და აბსოლუტური კონფიდენციალურობით, თუ ვივარაუდე, რა ზიანი ან შედეგი გამოიწვევს რაიმე სახის საიდუმლოებას, საიდუმლოების დარღვევას ან გამჟღავნებას. უსაფრთხოების მიზეზების გამო, ვებ – გვერდზე დაკავშირებულ სერვისებზე ტელემატიკური წვდომის პაროლი შეიძლება შეცვალოს მომხმარებლის მიერ ნებისმიერ დროს. მომხმარებელი თანახმაა აცნობოს Hanukeii დაუყოვნებლივ ნებისმიერი პაროლის უნებართვო გამოყენება, აგრეთვე მასზე არაუფლებამოსილი მესამე პირების წვდომა.

 

11. ქუქები

11.1       Hanukeii იყენებს ქუქი-ფაილებს მისი სერვისების გაუმჯობესების, ნავიგაციის გასაადვილებლად, უსაფრთხოების შენარჩუნების, მომხმარებლის იდენტურობის გადამოწმების, პირადი პრეფერენციებზე წვდომის გასაადვილებლად და მაღაზიის მათი გამოყენების თვალთვალისთვის. ქუქი – ფაილები არის კომპიუტერის მყარ დისკზე დამონტაჟებული ფაილები ან ბრაუზერის მეხსიერებაში, საქაღალდეში, რომელიც წინასწარ განსაზღვრულია მომხმარებლის მომხმარებლის კომპიუტერულ ოპერაციულ სისტემაში, თქვენი იდენტიფიკაციისთვის.

 

11.2 თუ მომხმარებელს არ სურს ქუქი-ფაილის ინსტალაცია მყარ დისკზე, მან უნდა დააკონფიგურიროს ინტერნეტის დათვალიერების პროგრამა, რომ არ მიიღოს იგი. ანალოგიურად, მომხმარებელს შეუძლია თავისუფლად გაანადგუროს ქუქი-ფაილები. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი გადაწყვეტს ქუქი-ფაილების გამორთვას, მომსახურების ხარისხი და სიჩქარე შეიძლება შემცირდეს და, ისინი დაკარგავენ წვდომას მაღაზიაში შეთავაზებულ ზოგიერთ სერვისზე.

 

12. მოქმედი კანონი და იურისდიქცია

ეს ზოგადი პირობები რეგულირდება ესპანეთის კანონით. ნებისმიერი დაპირისპირება, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ინტერპრეტაციის ან შესრულების შედეგად, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ამ ხელშეკრულების მოქმედების, ინტერპრეტაციის, შესრულების ან გადაწყვეტის შესახებ, წარედგინება ქალაქ მადრიდის ქალაქ იურისდიქციას და კონკურენციას, უარს იტყვის ნებისმიერი იურისდიქციისგან, რომელიც შეიძლება შეესაბამებოდეს მომხმარებლისთვის იმ პირობით, რომ მოქმედი კანონმდებლობა საშუალებას მისცემს მას.